Γνώθι σαυτόν [1]


Είμαι άνθρωπος που έχει πολλούς δαίμονες να πολεμήσει.
Κι αντ’ αυτού, τους βάζω στο σπίτι και τους κάνω το τραπέζι.
Και τους αρέσει. Και φωνάζουν κι άλλους.
, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *