Εβδομαδιαία ο.α.b. [update]


Αν κάποιος την περίμενε, η εβδομαδιαία ο.α.b. αναβάλλεται για το επόμενο Σάββατο, οπότε και θα παρουσιαστεί σε διπλή δόση. Exciting, no?

Εκ της ανευθύνσεως.
,

3 responses to “Εβδομαδιαία ο.α.b. [update]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *