Τηφλόννωμε! [5]


Η αρνητική διαφήμιση εξακολουθεί να είναι διαφήμιση τζιαι ίσως τούτο να θέλει η συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά εγώ πρέπει να κάμω τζείνο που κάμνω σε έτσι περιπτώσεις.
Λοιπόν, πρόκειται για μια διαφήμιση της εταιρείας Platinum σε μιαν superboard της SuperAd, μες τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, στα δεξιά μετά το ζυγιστικό σταθμό.
Οι πηγές μου λαλούν ότι κοστίζει 800 ευρά το μήνα τζιαι περιλαμβάνει 370 ευρά εκτύπωση τζιαι 170 ευρά εγκατάσταση τζιαι το υπόλοιπον εν ενοίκιο. Αν ανέλαβεν η Platinum την εκτύπωση, εννα της έκατσεν καμιάν 300ρκάν.
Τσιακκάροντας στη σελίδα της SuperAd όμως, θωρώ διαφορετικές πληροφορίες: οι συγκεκριμένες ταπέλλες έχουν μόνο το ενοίκιο 1025 ευρά, 350 η εκτύπωση τζιαι 170 η εγκατάσταση:

Τζιαι για να καταλάβουμεν για ήντα πράμα μιλούμε, πρόκειται για ένα πράμα που πριν εγκατασταθεί, θωρούν το, τσιακκάρουν το, ελέγχουν το, εγκρίνουν το: τα άτομα στο creative τμήμα (ένας, θκυο, πέντε, δέκα;), τα άτομα στο τυπογραφείο (ένας, θκυο, πέντε, δέκα;), οι υπεύθυνοι της διαφημιστικής, ο διαφημιζόμενος φυσικά, σε ούλλες τες φάσεις που πρέπει να του αρέσει τζιαι να διά το ΟΚ για να προχωρούν τα πράματα, ακόμα τζιαι οι τύποι με το ανυψωτικό που εννα παν να κάμουν την εγκατάσταση της ταπέλλας.
Τζιαι, φυσικά, τούντο πράμα, αφού περάσει τούτα ούλλα τα στάδια τζιαι τες εγκρίσεις, εννα τοποθετηθεί σε σημείο στο οποίο θα το μπορούν να το θωρούν χιλιάδες μάτια κάθε μέρα, κάθε ώρα.
Ε, ρε κουμπάρε, αν εγώ εδίουν τόσα λεφτά για τόσην κουβέντα, για μια διαφήμιση που τες πιο απλές που υπάρχουν, που περιέχει πιο λλίες που δέκα λέξεις, εν θα ήθελα η μια που τζείνες, η πιο βασική, τζείνη που εν με πιο μεγάλο font τζιαι bold γράμματα να λαλεί κίλα αντί κιλά.

Λυπηθείτε με ρε!!


9 responses to “Τηφλόννωμε! [5]”

  1. εννά σε σκοτώσω, εθώρουν δέκα ώρες την Αισθητικό για να καταλάβω που εν το λάθος!!! :-)))

  2. Εμάχουμουν να έβρω το λάθος στην αισθητικό. Τι μου έκαμες!! Σωστά τα λαλείς πάντως!!

  3. Κορούες που σας εσύγχυσα, σόριν! Ήσασταν απρόσεχτες 🙂

    ruth_less και Lu, φυσικά υπάρχουν και χειρότερα, αλλά τι να πεις..

    Οι υπόλοιποι παραιτάτε με! Έννεν εσάς που τρέχουν γαίμαν τα μμάθκια σας κάθε πρωίν που ρέσσετε που το συγκεκριμένο σημείο! :/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *