Οι Ταχύτητες των Ζώων


LION

Ενδεικτικά οι ταχύτητες διαφόρων ζώων σε εικόνες κι ένα πίνακα. Για να ξέρετε από ποια μπορείτε να ξεφύγετε και ποια σας έχουν εύκολα! Υπ’ όψιν ότι οι ταχύτητες είναι σε μίλια ανά ώρα (mph). 1 μίλι = 1.609344 χιλιόμετρα.

Παρατήρησα μια ασυμφωνία του πίνακα και της εικόνας για το λιοντάρι. Η wikipedia συμφωνεί με τον πίνακα, 50 mph δηλαδή.

Animal Speed
(mph)
Peregrine falcon 200.00+
Cheetah 70.00
Pronghorn antelope 61.00
Lion 50.00
Thomson’s gazelle 50.00
Wildebeest 50.00
Quarter horse 47.50
Cape hunting dog 45.00
Elk 45.00
Coyote 43.00
Gray fox 42.00
Hyena 40.00
Ostrich 40.00
Zebra 40.00
Mongolian wild ass 40.00
Greyhound 39.35
Whippet 35.50
Jackal 35.00
Mule deer 35.00
Rabbit (domestic) 35.00
Giraffe 32.00
Reindeer 32.00
Cat (domestic) 30.00
Kangaroo 30.00
Grizzly bear 30.00
Wart hog 30.00
White-tailed deer 30.00
Human 27.89
Elephant 25.00
Black mamba snake 20.00
Six-lined race runner 18.00
Squirrel 12.00
Pig (domestic) 11.00
Chicken 9.00
House mouse 8.00
Spider (Tegenearia atrica) 1.17
Giant tortoise 0.17
Three-toed sloth 0.15
Garden snail

0.03

 

land_animals_01 land_animals_02 land_animals_03 land_animals_04

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *