Πρώτη Σεπτεμβρίου


Φθινόπωρο·
επιτέλους.

4 responses to “Πρώτη Σεπτεμβρίου”

  1. Τζιαι εγώ έτσι πικς φκάλλω. που το κινητό όμως. μεν σου πω τζιαι καλύτερες.
    (εν θα κρίνεις, εθκιάβαζα φυσική 2.)

  2. Μα εν Εβραίος γνωστόν ότι η Φυσική 2 καταστρέφει τες φωτογραφίες!! Σταμάτα να κάμνεις έτσι λάθη!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *