Τηφλόννωμε! [2]


Η πρώτη μου αντίδραση μόλις το είδα: “Θεέ μου, κάμε ο ΟΠΑΠ να ξεκίνησε να ανοίγει εστιατόρια!”

Τόπος προσπάθειας τύφλωσης: Αγία Βαρβάρα

6 responses to “Τηφλόννωμε! [2]”

  1. Τζι εγώ εθώρουν τη φωτογραφία, εθκιέβαζα που τες πουπάνω προς τες κάτω. Τζαι απλά εταίρκασα εστιατόριο. Μετά είδα ΟΠΑΠ τζαι λαλώ oh nο! Τζαι μετά εθκιέβασα το σχόλιο σου τζαι έχει 5 λεπτά που γελώ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *